< img src="https://mc.yandex.ru/watch/88750453" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" />

kwaliteitscertificaat

Certificaat voor kwaliteitscontrolesysteem
Kwaliteitssysteem in het bedrijf voor drie maanden, de aanvraag bij het certificeringsbedrijf, het certificeringsbedrijf om auditors te sturen naar het bedrijf ter plaatse audit, via het certificaat kan worden verkregen.

Auditproces:

(1) Onderteken een auditcontract met de certificatie-instelling;

(2) het auditplan van de auditinstantie ontvangen en de relevante inhoud bevestigen;

(3) audit ter plaatse: zorg voor begeleidend personeel, het auditteam bemonstering ter plaatse van het feitelijke operationele proces, verzamel audit-informatie en trek conclusies voor de audit;

(4) de gecontroleerde eenheid voor non-conformiteit voor rectificatie, en ter bevestiging voorleggen aan de auditinstantie;

(5) audit afgegeven certificering van het kwaliteitsmanagementsysteem;

(6) door de derde certificeringsinstantie om certificering van het kwaliteitsmanagementsysteem te verkrijgen in het jaarlijkse toezicht en de audit;

(7) driejarige beoordeling voor certificering van het kwaliteitsmanagementsysteem.

Scroll naar boven